logo
0

Задължение за информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обработка на лични данни, необходими за изпълнение на договора от интернет продавача или за изпълнение на мерки, когато те са били предприети преди сключването на този договор от интернет продавача.
1. ИДЕНТИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ НА МЕНИДЖЪР
1.1. Администратор на Вашите лични данни е дружеството ČESKÝ VELKOOBCHOD s.r.o., със седалище на адрес: Albatrosova 286, 252 42 Jesenice u Prahy, Чехия,
Фирмен идентификационен номер: 24823694, дружеството е вписано в търговския регистър, воден от Окръжния съд в Прага, раздел C, файл 177668 (наричан по-долу „операторът“).
1.2. Данните за контакт с мениджъра са както следва: адрес за доставка по пощата: Албатросова 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Чехия, e-mail info@digiexpert.bg.
1.3. Администраторът не е назначил служител по защита на данните
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
2.1. Правната причина за обработването на вашите лични данни е, че това обработване е необходимо за изпълнението на договора между вас и администратора или за да може администраторът да предприеме действия преди сключването на такъв договор по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) ) не. 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните).
3. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
3.1. Целта на обработването на вашите лични данни е да изпълни договора между вас и администратора или да предприеме действия от страна на администратора преди сключване на такъв договор.
3.2. Администраторът няма автоматично индивидуално вземане на решения по смисъла на член 22 от настоящия регламент.
4. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
4.1. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за срока на действие на правата и задълженията по договора и за времето, необходимо за архивиране в съответствие със съответните общообвързващи правни разпоредби, но не по-късно от срока, определен от общозадължителните правни разпоредби.
5. ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
5.1. Други получатели на вашата лична информация ще бъдат куриерски компании и други лица, участващи в доставката на стоки или плащанията по договора за продажба. Получателите на вашите лични данни ще бъдат в ролята на носител (DPD, Еконт или Zásilkovna). В ролята на доставка на стоки от склада на фирмата в страната или - Mail Step a.s.
5.2. Администраторът не възнамерява да предава вашите лични данни на трета държава (страна извън ЕС) или международна организация.
6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ
6.1. В съответствие с условията, посочени в Регламента, вие имате право да поискате достъп до вашите лични данни от администратора, имате право да поискате от администратора да коригира или изтрие вашите лични данни или да ограничи обработването им, също така имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни, срещу преносимост на личните ви данни.
6.2. Ако смятате, че обработката на личните ви данни е била нарушена или е нарушен регламент, имате право да подадете жалба до надзорния орган.
6.3. Не е необходимо да предоставяте лична информация. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението и изпълнението на договора и без предоставянето на Вашите лични данни администраторът не може да сключи или изпълни договора.