logo
0

Покупка без ДДС

В случай че сте платец на ДДС в България, ние като чешки продавач, съгласно европейските директиви, сме задължени да Ви фактурираме без ДДС.
Условията за таксуване, без ДДС, са част от европейската база данни VIES и адресът за доставка трябва да съответства на адреса за фактуриране.
След като в заявката е поставен правилния идентификационен номер за ДДС, след изпращане на поръчката ще Ви бъде изпратена автоматична декларация за ДДС от 0%.
В случай на въпроси, ние сме на Ваше разположение по всяко време:
Имейл: info@digiexpert.bg
Инфо линия: +359 877 434 266