logo
0

Търговски условия

Тези търговски условия важат за покупки в онлайн магазина www.digiexpert.bg. Общите условия определят правата и задълженията на продавача и купувача.
Данни за връзка:
Наименование на електронния магазин: www.digiexpert.bg
Оператор: Ческий велкообход ООД/Český velkoobchod s.r.o.
Адрес за контакт: ул. Албатросова 286, 252 42 Йесенице у Прахи
Райфайзен банк:
ЕИК: BG41RZBB91551009388706
Номер по ДДС (VAT): BG3077154956
SWIFT ( BIC ) : RZBBBGSF
Записано в търговски регистър към Общински съд в Прага, раздел С, вложка 177668
Телефон: +359 877 434 266
Email: info@digiexpert.bg
Работно време на инфо линия: ПОНЕДЕЛНИК -ПЕТЪК oт 9:00 дo 17:30 ч.
Продавачът се задължава да отговори на писмена или електронна кореспонденция от страна на купувача незабавно, не по-късно от два работни дни.
Информация:
Информацията за стоките и цената, предоставена от продавача, е задължителна, с изключение на явна грешка. Цените са представени, включително всички данъци (напр. ДДС) и такси, с изключение на разходите за доставка.
Приети форми на плащане:
- в брой – купувачът ще плати за стоката при получаване й от превозвача на DPD/Еконт куриерски фирми.
С карта не може да бъде платена, дори когато стоките са доставени от DPD/Еконт куриерски фирми.
- по банков път - въз основа на полученото плащане продавачът предава стоките за експедицията и след това ги доставя. Междубанковите плащания може да отнемат 1-3 работни дни в зависимост от банковите институции. Плащане на стоките означава кредитиране на цялата сума по банковата сметка на продавача.
Банка: Райфайзен банк
ЕИК: BG41RZBB91551009388706
Номер по ДДС (VAT): BG3077154956
Променлив символ: номер на поръчката
Съгласно Закона за търговските регистри продавачът е длъжен да издава разписка на купувача. Същевременно от него се изисква да регистрира получения приход с данъчния администратор онлайн; в случай на техническа повреда, най-късно до 48 часа.
Приемането на оферта с добавка или отклонение не е оферта.
Потвърждаването на съдържанието на договор, сключен в неписана форма, който показва отклонения от действително договореното съдържание на договора, няма правно действие. Приемането на нежелано изпълнение от купувача не означава приемане на офертата.
Всяка информация в интернет, независимо дали е информативна или допълнителна относно информацията за продукта, гаранционната информация и други, се отнася само за потребителски договори, сключени с потребителя. Купувачът се съгласява да използва дистанционни средства за комуникация при сключването на договора за покупка. Разходите, направени от купувача при използване на средства за комуникация на разстояние във връзка със сключването на договор за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни обаждания), се поемат от самия купувач, като тези разходи не се различават от основния курс.
Доставка на стоки
Продавачът доставя стоките на купувача в пълен размер в рамките на 4 - 5 работни дни от потвърждаването на поръчката, освен ако индивидуалният период на доставка посочва различен период на доставка. Ако стоките са регистрирани като "на склад", продавачът ще изпрати стоките най-късно до два работни дни. Купувачът е длъжен да приеме стоката и да я плати. Купувачът се насърчава да прегледа стоката при получването й възможно най-скоро.
Документите за стоките, особено данъчният документ се изпращат на купувача веднага след като стоките са били взети, не по-късно от два дни след като стоките са били взети от потребителя.
Ако купувачът го поиска, продавачът писмено му потвърждава до каква степен и за колко време са задълженията му за неточно изпълнение и как купувачът може да упражни правата си.
Цена и начин на доставка – информация тук
Анулиране на поръчката и оттегляне от договора
Купувачът може да се оттегли от договора в рамките на 14 дни от получаването на стоката или последната част от доставката, независимо от начина на приемане на стоките или извършване на плащането. Този срок е предназначен да гарантира, че купувачът е достатъчно запознат с естеството, характеристиките и функционалността на стоките.
Възможността за връщане на продукта в рамките на 14 дни се прилага само за договори за продажба, сключени с потребителя. В случай на продажба на лице, което е предприемач и сключва договори в рамките на неговата дейност, това право не възниква и няма възможност за връщане на продукта в рамките на 14 дни.
Купувачът има право да се откаже от договора по всяко време преди доставката на стоките.
Купувачът изпраща или предава на продавача за оттеглянето си от договора в рамките на 14 дни. Купувачът не трябва да представя доводи защо се оттегля от договора. За да се улесни комуникацията, е препоръчително в оттеглянето да се посочи датата на покупката или разписката / разписката на договора, банковите детайли и избрания начин за връщане на стоките.
Продавачът е длъжен да върне на купувача сумата, напълно съответстваща на цената на стоката и на платената цена на доставка в рамките на 14 дни след оттеглянето от договора по същия начин, по който е приел плащането от купувача. Ако продавачът предлага няколко опции при определен начин на доставка, той е длъжен да предложи на купувача най-евтиния от тях. Най-късно в същия срок купувачът трябва да изпрати или предаде закупените стоки на продавача. Стоката трябва да бъде върната на продавача пълна, за предпочитане в оригиналната опаковка, не трябва да показва признаци на износване или повреда. Разходите за връщане на стоки се поемат от купувача.
Продавачът не е длъжен да върне на Купувача получените пари преди Купувачът да предаде стоката или да докаже, че стоката е била изпратена на продавача.
Ако върнатите стоки са повредени поради нарушаване на задълженията на купувача (стоките са повредени, износени или използвани), продавачът има право да иска намаляване на стойността на стоките и да ги удържи от купувача.
Изключения: Правото на отказ от договора не може да се позовава при договори за доставка на стоки, които са били извадени от запечатаната опаковка и не могат да бъдат върнати по хигиенни причини. Те включват например четки за зъби, епилатори, бръсначки и някои други продукти за грижа за тялото.
Изпратете подготвения пакет на адреса изписан по-долу. Не забравяйте да го опаковате внимателно, за да избегнете повреда по време на транспортиране.
ECONT/PACKETA (COLETARIA.RO)
ID онлайн магазин: ID 93981789
Офис ЕКОНТ РУСЕ ДРУЖБА
РУСЕ 7000, бул.Васил Левски 4
Телефон за връзка: +359 877 434 266
Поща: info@digiexpert.bg
Работно време за инфо линия:
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК от 9: 00 до 17: 30 ( обедна почивка от 12: 00 до 13: 00 )
Важно : Преди да изпратите рекламация до този адрес, винаги е необходимо да подадете рекламация до нашата поща: info@digiexpert.bg.
Продавачът има право да се оттегли от договора по всяко време преди доставката на стоката, освен ако по причини от трети лица обективно не може да достави стоките на купувача в разумен срок и / или ако се окаже, че купувачът е нарушил предварително сключен договор с продавача.
Продавачът също уведомява купувача, че договорът не е сключен, ако има основателни съмнения относно истинската самоличност на купувача или в случай на очевидни грешки в съобщената стока или ценова информация.
Продуктите, които предлагаме в електронния магазин, се купуват от целия Европейски съюз и говорим за т.н. европейска дистрибуция. В някои случаи може да става въпрос и за извън европейска дистрибуция или за европейска дистрибуция, при която производителят не покрива гаранцията в оторизиран сервиз. В този случай е необходимо да се свържете директно с продавача, в случай на искане на правата от дефектно изпълнение. Ако поискате информация за точния произход на конкретен продукт, или възможност за решаване на рекламацията, купувачът може да се свърже с инфо линия +359 877 434266 или можете да зададете въпрос на електронния имейл адрес info@digiexpert.bg
Права и задължения при неправилно изпълнение
Качество при получаване
Ако стоките имат недостатъци (например, те нямат договорените или легитимно очакваните свойства, те не са подходящи за обичайната или договорената цел, те не са пълни, тяхното количество, степен, тегло или качество не съответства на други правни, договорни или дори преддоговорни параметри) става въпрос за дефекти на стоките, за които е отговорен продавачът.
Купувачът може да предяви към продавача своето право на безплатно отстраняване на дефект или разумна отстъпка от цената, най-късно до две години от получаването на стоката. Ако естеството на дефекта не е непропорционално (по-специално, ако дефектът не може да бъде отстранен без неоправдано забавяне), може да се приложи изискването за доставка на нов артикул без дефекти или нов компонент без дефекти, ако е дефектен само в тази част.
Ако ремонтът или подмяната на стоката не е възможен, купувачът може да поиска пълно възстановяване на покупната цена въз основа на оттегляне.
В рамките на шест месеца от получаването на стоките се приема, че дефектът на стоката вече е съществувал при получаването й.
Продавачът не е длъжен да приеме искането на купувача, ако докаже, че купувачът е знаел за дефекта или сам го е причинил.
Законни права при дефекти
Продавачът е отговорен за дефекти, настъпили при получаване на стоката в рамките на 24-месечния гаранционен срок или в момента на употребата, посочен в рекламата, върху опаковката или в придружаващите ги инструкции.
В този срок купувачът може да предяви иск и по свое усмотрение за дефект, който представлява съществено нарушение на договора (независимо от това дали дефектът може да бъде отстранен или не):
• премахване на дефекта чрез предоставяне на нов елемент без дефект или доставка на липсващия елемент;
• безплатен ремонт на дефекти чрез ремонт;
• разумна отстъпка от покупната цена; или
• възстановяване на покупната цена въз основа на оттегляне от договора.
Значително нарушение на договора е такова, което страната в нарушение на договора е знаела или е трябвало да знае, че другата страна не би сключила договор, ако е предвидила нарушението.
За дефект, който предполага незначително нарушение на договора (независимо дали дефектът може да бъде отстранен или не) купувачът има право да поиска премахване на дефекта или разумна отстъпка от покупната цена.
Ако дефектът, който се отстранява, е многократно ремонтиран (трета жалба за същия дефект или четвърта за различни дефекти) или стоката имат повече дефекти (най-малко три дефекта едновременно), купувачът може да упражни правото си на отстъпка от покупната цена, замяна на стоката или оттегляне.
Продавачът не носи отговорност за дефекти в резултат на нормално износване или неспазване на инструкциите за употреба.
24-месечният гаранционен срок се прилага за договори за покупка, сключени с потребителя. Ако продажбата е на лице, което е предприемач и сключва договора в рамките на своята дейност, то сключеният договор установява разпоредбите за продажба на стоки, и ако не е уговорено друго в писмена форма, установеният гаранционен срок е 12 месеца.
Уреждане на рекламации
Купувачът е длъжен да подаде иск пред продавача или лицето, което трябва да извърши ремонта, без неоснователно забавяне от откриването на липса. Ако го направи писмено или по електронен път, то трябва да предостави своите данни за контакт, описание на дефекта и искане за уреждане на рекламацията.
Продуктите, които продавачът предлага в електронния магазин, се произвеждат от целия Европейски съюз, т.е. така нареченото европейско разпространение. В някои случаи това може да е и неевропейско разпространение. В този случай, при претенция за неправилна работа, трябва да се свържете директно с продавача. За информация относно точния произход на даден продукт, купувачите могат да се свържат с телефон +359 877 434266 или да използват имейл адрес info@digiexpert.bg.
Формуляр за искане изтеглете оттук:
Изпратете подготвения пакет на адреса изписан по-долу. Не забравяйте да го опаковате внимателно, за да избегнете повреда по време на транспортиране.
ECONT/PACKETA (COLETARIA.RO)
ID онлайн магазин: ID 93981789
Офис ЕКОНТ РУСЕ ДРУЖБА
РУСЕ 7000, бул.Васил Левски 4
Телефон за връзка: +359 877 434266
Поща: info@digiexpert.bg
Работно време за инфо линия:
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК от 9: 00 до 17: 30 ( обедна почивка от 12: 00 до 13: 00 )
Купувачът е длъжен да каже на продавача какво право е избрал да съобщи за дефекта или без ненужно забавяне, след като е открил дефекта. Промяната на избора без съгласието на продавача е възможно само ако купувачът е поискал поправка на дефект, който се окаже неотстраним.
Ако купувачът не избира своевременно своето право от съществено нарушение на договора, той / тя има правата, както в случай на неподходящо нарушение на договора.
Купувачът трябва да докаже покупката на стоката (за предпочитане чрез доказателство за покупка). Крайният срок за уреждане на претенция започва да тече от момента на подаване на искането (нотификация). Купувачът предава или доставя стоката на продавача или на мястото за поправка едновременно или впоследствие, след предявяване на претенцията. Стоките трябва да бъдат опаковани в подходяща опаковка, когато са изпратени, за да се избегне повреда, тя трябва да бъде чиста и комплектована.
Продавачът трябва да вземе решение по искането най-късно в рамките на три работни дни от получаването на жалбата или, ако е необходимо, да направи професионална преценка. Информация за необходимостта от експертна оценка ще бъде съобщена на купувача в рамките на този период. Рекламации, включително отстраняване на дефект, се обработват от продавача без неоправдано забавяне не по-късно от 30 дни след подаването им, освен ако купувачът се съгласи писмено за по-дълъг период от време. След изтичането на този срок купувачът има същите права като съществено нарушение на договора.
Ако продавачът откаже да отстрани дефекта, купувачът може да поиска разумна отстъпка от цената или оттегляне от договора.
Гаранционният срок се удължава от момента на подаване на искането до неговото уреждане или докато купувачът има задължението да прибере стоката. Когато стоката или частите от стоката се разменят, отговорността на продавача се прилага, както ако става дума за закупуване на нов артикул или част от него.
Ако не е възможно да се следи онлайн състоянието на уреждането на рекламацията, продавачът се задължава да уведоми купувача за рекламацията чрез електронна поща.
В случай на приемлива рекламация, купувачът има право на възстановяване на действително направения разход.
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GARMIN
Продуктите, които не се използват за авиация, са с гаранция на материалите или изработката в продължение на 2 години от датата на закупуване (само за потребители). В рамките на този период Garmin® ще поправи или замени всички компоненти, които се повредят при нормална употреба. Подобни ремонти или подмяна ще се извършват безплатно за клиента за нужните части или труд. Тази ограничена гаранция не се прилага за: (i) козметични повреди, като драскотини, вдлъбнатини; (ii) консумативни части, като батерии, освен ако не е настъпила повреда на продукта поради дефект в материалите или изработката; (iii) щети, причинени от злополука, злоупотреба, неправилна употреба, вода, наводнение, пожар или други природни или външни причини; (iv) щети, причинени от обслужване, извършено от всеки, който не е оторизиран доставчик на услуги на Garmin; (v) повреда на продукт, който е променен или модифициран без писменото разрешение на Garmin, (vi) повреда на продукт, който е свързан към захранващи и/или кабели за данни, които не се доставят от Garmin, или повреда на продукт, който е бил свързан към променливотокови адаптери и кабели, които не са сертифицирани от UL (Underwriters Laboratories) и не са обозначени като ограничен източник на захранване (LPS). В допълнение, Garmin си запазва правото да откаже гаранционни претенции срещу продукти или услуги, които са получени и/или използвани в нарушение на законите, на която и да е държава. Този продукт е предназначен да се използва само като помощ при пътуване и не трябва да се използва за никакви цели, изискващи прецизно измерване на посоката, разстоянието, местоположението или топографията. Garmin не дава гаранция за точността или пълнотата на картографските данни.
Тази ограничена гаранция също не се отнася и Garmin не носи отговорност за всяко влошаване на работата, на който и да е навигационен продукт на Garmin в резултат на използването му в близост до устройство, което използва наземна широколентова мрежа, работеща на близки честоти до честотите, използвани от всяка глобална навигационна спътникова система (GNSS), като например услугата за глобално позициониране (GPS). Използването на такива устройства може да наруши приемането на GNSS сигнали.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСКАНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА НА СЛУЧАИ НА ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ, В СЛЕДСВИЕ НА НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА ИЛИ ОТ ДЕФЕКТИ В ПРОДУКТА.
Правила за поверителност
Администраторът на личните данни, предоставени с цел на изпълнение на предмета на договора, е продавачът.
Идентичност на администратора и данни за връзка
Цел на обработката, обхвата на личните данни и правната основа за обработка
Купувача взима предвид, че за целите за сключване на дговора и неговото последващо изпълнение (обработка на поръчката, осигуряване на преместавене на стоката и нейното доставяне) и случайно решаване на рекламации, администраторъ обработва и съхранява в съответствие с регламента на Европски парламент и Съвета (ЕС) 2016/679, обща наредба за правила за поверителност (по-нататъка вече само GDPR), неговите лични данни в настоящ обхват: име, фамилия, адрес, имайл, тлелфонен номер и метод на плащане.
Правното основание за обработката на лични данни е в съответствие с член 6 ал. 1 точка.б) изпълнение на GDPR на договора, по който купувачът е една от страните.
Категорията получател / получатели на лични данни
Администраторът се задължава да не предоставя личните данни на купувача на лица, различни от следните:
a. На договорен превозвач, когото си избира купувача във формуляра за поръчка за доставка на стоки, списък на превозвача ще намерите тук, и данните ще бъдат предоставени в следния обхват: име, фамилия, адрес, електронна поща, телефонен номер;
b. Оператор на сайта pazaruvaj.com с цел генериране и изпращане на въпросници за удовлетвореността на клиентите с покупката в рамките на програмата за Проверени клиенти, в която е включен онлайн магазинът. Правното основание за обработката в този случай е в съответствие с член 6, ал.1 буква ф) GDPR законният интерес на администратора, който е базиран в проучвания на удовлетвореността на купувача с покупката при администратора. Въпросникът е адресиран до всички купувачи, които не са отказали да изпращат бизнес съобщения по смисъла на § 7 ал. 3 от Закона за някои услуги на информационното общество (№ 480/2004 Сб.) и се прави след всяка покупка в интернет магазина. Оператор на сайта pazaruvaj.com има право да използва предоставен имейл адрес, единствено за целите на генериране и подаване на въпросник за удовлетвореност по смисъла на Условията на портала pazaruvaj.com.
Срок на съхранение Личните данни ще се съхраняват от довереното лице за времето, необходимо за изпълнение на договора (обработка на поръчката, изнасяне и доставка на стоката) и за срока на гаранцията (24 месеца от получаване на стоката) или за срока на гаранцията дадена в договора.
Купувачът потвърждава, че администраторът е в съответствие с чл. 31 от Закона за счетоводството (№ 593/1991 Сб.), задължението за съхраняване на счетоводните документи и счетоводна документация (фактури) за период от 5 години, считано от края на отчетния период, за който се отнасят (т.е. ако купувате стоки през 2018 г., фактурата трябва да се съхранява до края на 2023 г.). Администраторът също така има задължение по чл. 47 от Закона за данъчната администрация (№ 337/1992 Coll.) Да пази фактурата в продължение на 3 години от края на данъчния период, в който възникна данъчната отговорност в съответствие с фактура (т.е. когато купувате стоките през 2018 г. фактурата за данъчно облагане трябва да бъде запазена до края на 2021 г.). Фактурата включва следните лични данни: име, фамилия, адрес, телефонен номер и имейл.
ЗА ПЛАТЦИ НА ДДС:
Купувачът също така трябва да взема предвид, че администраторът според Закона за данък върху добавената стойност (№ 235/2004 Сб.) е длъжен да съхранява данъчните документи в продължение на 10 години от края на данъчния период, в който е извършена сделката (т.е., Вие купувате стоки през 2018 г., фактурата трябва да се съхранява до края на 2028 г.). Данъчният документ съдържа следните лични данни: име, фамилия и адрес, телефонен номер, имейл.
Права на купувача във връзка с лични данни
Купувачът също така взима предвид, че според чл. 15 чак 21 от GDPR има право:
a. За достъп до лични данни, състоящи се от правото да получи от администратора потвърждение, че личните данни, които се отнасят до него, са обработени или не и ако е така, има право на достъп до такива лични данни и информацията, които са посочени в чл. 15 GDPR;
b. за коригиране на неточните лични данни, които се отнасят до него, освен това, като се вземат предвид целите на обработката, купувачът има право да попълни непълни лични данни, включително като предостави допълнителна декларация по чл. 16 от GDPR;
c. за изтриване ( "правото да бъдеш забравен"), което е в това, че администраторът ненужно изтрива личните данни, свързани с купувача, веднага щом те вече не са необходими за изпълнението на договора, освен ако има друга легитимна причина за по-нататъшна обработка;
d. за ограничения върху обработката на лични данни в случаите, определени в член 18 от GDPR;
e. на преносимостта на данните съгласно условията на чл. 20 GDPR;
f. да се противопостави на обработката на лични данни в съответствие с чл. 21 GDPR.
Администраторът предоставя при поискване на купувача информация за предприетите мерки, във всеки случай не по-късно от един месец след получаване на искането.
В случай на съмнение относно обработката на лични данни, купувачът има право да се обърне към Службата за защита на личните данни, която е надзорен орган в тази област, и да подаде жалба до него.
Уреждане на спорове
Взаимните спорове между продавача и купувача се разглеждат от общите съдилища. Извънсъдебното разрешаване на потребителски спор се инициира само по искане на потребителя, само ако спорът не е разрешен директно при продавача. Предложението може да бъде подадено не по-късно от една година след като потребителят е упражнил правото си, което е предмет на спора, с продавача за първи път. Потребителят има право да започне онлайн извънсъдебно разрешаване на спорове чрез платформата за ОРС, която е на разположение на ec.europa.eu/consumers/odr/.
Други
Тези условия се прилагат само за сключените с потребителите договори за покупка. Те не се прилагат за продажби на лица, които са предприемачи и сключват договори в рамките на своята стопанска дейност. Потребителят е лице, което за разлика от продавача не действа в хода на своята дейност или при упражняване на професията си, когато сключва и изпълнява договора. Други въпроси, които не са споменати тук, се уреждат от Гражданския кодекс, Закона за защита на потребителите и други правни разпоредби, изменени с по-късни регламенти. Договорът и свързаните с него въпроси са в съответствие с европейското право Съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към договорните задължения, известен като Регламент Рим I и друго законодателство на Европейския съюз, формулировката на по-късното законодателство. Промените в бизнес условията в несъгласувана писмена форма се изключват.
Тези търговски условия влизат в сила от 18.09.2019 г.