logo
0

Оттегляне от договора

Анулиране на поръчката и оттегляне от договора
Купувачът може да се оттегли от договора в рамките на 14 дни от получаването на стоката или последната част от доставката, независимо от начина на приемане на стоките или извършване на плащането. Този срок е предназначен да гарантира, че купувачът е достатъчно запознат с естеството, характеристиките и функционалността на стоките.
Възможността за връщане на продукта в рамките на 14 дни се прилага само за договори за продажба, сключени с потребителя. В случай на продажба на лице, което е предприемач и сключва договори в рамките на неговата дейност, това право не възниква и няма възможност за връщане на продукта в рамките на 14 дни.
Купувачът има право да се откаже от договора по всяко време преди доставката на стоките.
Купувачът изпраща или предава на продавача за оттеглянето си от договора в рамките на 14 дни. Купувачът не трябва да представя доводи защо се оттегля от договора. За да се улесни комуникацията, е препоръчително в оттеглянето да се посочи датата на покупката или разписката / разписката на договора, банковите детайли и избрания начин за връщане на стоките.
Продавачът е длъжен да върне на купувача сумата, напълно съответстваща на цената на стоката и на платената цена на доставка в рамките на 14 дни след оттеглянето от договора по същия начин, по който е приел плащането от купувача. Ако продавачът предлага няколко опции при определен начин на доставка, той е длъжен да предложи на купувача най-евтиния от тях. Най-късно в същия срок купувачът трябва да изпрати или предаде закупените стоки на продавача. Стоката трябва да бъде върната на продавача (а не на каса) пълна, за предпочитане в оригиналната опаковка, не трябва да показва признаци на износване или повреда. Разходите за връщане на стоки се поемат от купувача.
Продавачът не е длъжен да върне на Купувача получените пари преди Купувачът да предаде стоката или да докаже, че стоката е била изпратена на продавача.
Ако върнатите стоки са повредени поради нарушаване на задълженията на купувача (стоките са повредени, износени или използвани), продавачът има право да иска намаляване на стойността на стоките и да ги удържи от купувача.
Изключения: Правото на отказ от договора не може да се позовава при договори за доставка на стоки, които са били извадени от запечатаната опаковка и не могат да бъдат върнати по хигиенни причини. Те включват например четки за зъби, епилатори, бръсначки и някои други продукти за грижа за тялото.
Изпратете подготвения пакет на адреса изписан по-долу. Не забравяйте да го опаковате внимателно, за да избегнете повреда по време на транспортиране.
ECONT/PACKETA (COLETARIA.RO)
ID онлайн магазин: ID 93981789
Офис ЕКОНТ РУСЕ ДРУЖБА
РУСЕ 7000, бул.Васил Левски 4
ВАЖНО: Не забравяйте да запишете: онлайн магазин: ID 93981789
Без тази информация продуктът няма да бъде получен в нашия склад!
Телефон: +359 877 434266
Поща:info@digiexpert.bg
Работно време за инфо линия:
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК от 9: 00 до 17: 30 ( обедна почивка от 12: 00 до 13: 00 )
 
Важно : Преди да изпратите рекламация до този адрес, винаги е необходимо да подадете рекламация до нашата поща: info@digiexpert.bg.
Продавачът има право да се оттегли от договора по всяко време преди доставката на стоката, освен ако по причини от трети лица обективно не може да достави стоките на купувача в разумен срок и / или ако се окаже, че купувачът е нарушил предварително сключен договор с продавача.
Продавачът също уведомява купувача, че договорът не е сключен, ако има основателни съмнения относно истинската самоличност на купувача или в случай на очевидни грешки в съобщената стока или ценова информация.
Права и задължения при неправилно изпълнение
Качество при получаване
Ако стоките имат недостатъци (например, те нямат договорените или легитимно очакваните свойства, те не са подходящи за обичайната или договорената цел, те не са пълни, тяхното количество, степен, тегло или качество не съответства на други правни, договорни или дори преддоговорни параметри) става въпрос за дефекти на стоките, за които е отговорен продавачът.
Купувачът може да предяви към продавача своето право на безплатно отстраняване на дефект или разумна отстъпка от цената, най-късно до две години от получаването на стоката. Ако естеството на дефекта не е непропорционално (по-специално, ако дефектът не може да бъде отстранен без неоправдано забавяне), може да се приложи изискването за доставка на нов артикул без дефекти или нов компонент без дефекти, ако е дефектен само в тази част.
Ако ремонтът или подмяната на стоката не е възможен, купувачът може да поиска пълно възстановяване на покупната цена въз основа на оттегляне.
В рамките на шест месеца от получаването на стоките се приема, че дефектът на стоката вече е съществувал при получаването й.
Продавачът не е длъжен да приеме искането на купувача, ако докаже, че купувачът е знаел за дефекта или сам го е причинил.
Законни права при дефекти
Продавачът е отговорен за дефекти, настъпили при получаване на стоката в рамките на 24-месечния гаранционен срок или в момента на употребата, посочен в рекламата, върху опаковката или в придружаващите ги инструкции.
В този срок купувачът може да предяви иск и по свое усмотрение за дефект, който представлява съществено нарушение на договора (независимо от това дали дефектът може да бъде отстранен или не):
• премахване на дефекта чрез предоставяне на нов елемент без дефект или доставка на липсващия елемент;
• безплатен ремонт на дефекти чрез ремонт;
• разумна отстъпка от покупната цена; или
• възстановяване на покупната цена въз основа на оттегляне от договора.
Значително нарушение на договора е такова, което страната в нарушение на договора е знаела или е трябвало да знае, че другата страна не би сключила договор, ако е предвидила нарушението.
За дефект, който предполага незначително нарушение на договора (независимо дали дефектът може да бъде отстранен или не) купувачът има право да поиска премахване на дефекта или разумна отстъпка от покупната цена.
Ако дефектът, който се отстранява, е многократно ремонтиран (трета жалба за същия дефект или четвърта за различни дефекти) или стоката имат повече дефекти (най-малко три дефекта едновременно), купувачът може да упражни правото си на отстъпка от покупната цена, замяна на стоката или оттегляне.
Продавачът не носи отговорност за дефекти в резултат на нормално износване или неспазване на инструкциите за употреба.
24-месечният гаранционен срок се прилага за договори за покупка, сключени с потребителя. Ако продажбата е на лице, което е предприемач и сключва договора в рамките на своята дейност, то сключеният договор установява разпоредбите за продажба на стоки, и ако не е уговорено друго в писмена форма, установеният гаранционен срок е 12 месеца.