ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Начална страница / задължение за информация

задължение за информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработката на лични данни, която е необходима за изпълнението на договора от интернет търговеца или за изпълнението на мерките, предприети преди сключването на договора от интернет търговец.


1.           ИДЕНТИЧНОСТ И КОНТАКТ НА УПРАВИТЕЛЯ

1.1.        Управител на Ваши лични данни е търговско дружество ČESKÝ VELKOOBCHOD, с адрес на седалище  Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, ИД номер: 24823694, Дружеството е вписано в търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага, раздел C, досие 177668 (наричан по-долу „управител“).

1.2.        Данни за контакт на управителя: адрес за доставка Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, имейл адрес duzik@ceskyvelkoobchod.cz,
телефон:  +359 877 434266

1.3.        Управителя не е назначил служител по защита на данните.

2.           ПРАВНИ ПРИЧИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1.        Правна причина за обработка на Вашите лични данни е факта, че тази обработка е необходима за изпълнение на договора между Вас и управителя или за изпълнението на мерките от страна на управителя преди сключването на такъв договор по смисъла на чл. 6, ал. 1 буква b) Регламент на Европейския парламент и Съвета № 2016/679 относно защитата на физически лица по отношение на обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни и за отмяна на Директива № 95/46/ЕО (общ регламент за защита на личните данни) (по –нататък само „регламент“).

3.           ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1.        Целта на обработката на личните Ви данни е да сключите договор между вас и упрвителя или да изпълните мерките от страна на управително лице, преди да сключите такъв договор.

3.2.        От страна на управителя няма автоматично, индивидуално вземане на решение по смисъла на член 22 от регламента.

4.           ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

4.1.
        Вашите лични данни ще бъдат обработвани за времетраенето на последиците от правата и задълженията по договора и за периода, необходим за архивиране съгласно съответните общозадължителни правни норми, но най-много за срока, предвиден в общите задължителни правни норми.

5.           ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

5.1.        Други получатели на вашите лични данни ще бъдат дружества за препращане и други лица, участващи в доставката на стоки или плащания по договор за продажба. Получателите на вашите лични данни ще бъдат в ролята на превозвача (чешки пощи или DPD или PPL или Zásilkovna или Uloženka). В ролята на разтоварване на стоки Mail Step a.s. (възможност за лично превземане)

5.2.        Уравителят не възнамерява да предаде личните ви данни на трета страна (до държава извън ЕС) или международна организация.

6.           ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

6.1.
        Съгласно условията, посочени в Регламента, имате право да поискате от довереното лице достъп до вашите лични данни, правото да поправите или изтриете личните си данни или да ограничите тяхната обработка, правото да възразите противоречие срещу обработката на вашите лични данни и правото на преносимост на вашите лични данни.

6.2.        Ако смятате, че обработката на личните ви данни е била нарушена или ако наредбата е нарушена, имате право да подадете жалба до надзорния орган.

6.3.        Нямате задължение да предоставяте лична информация. Предоставянето на вашите лични данни е необходимо условие за сключването и изпълнението на договора и без да предоставяте вашите лични данни, не е възможно договорът да бъде сключен или да бъде изпълнен от управителя.

Защо при нас

Пазарувай безопасно

Ние сме проверен клиент в портала на Pazaruvaj.com

Пунктове за доставка

• личен адрес
• шоурум ни в София
за предплатени поръчки по банков път

Стоки в собствен склад

98% от асортимента ни се намира в нашия склад и сме готови за незабавното им изпращане.

Безплатна доставка

Безплатна доставка на избрани продукти.