Начална страница / Рекламационни условия

Рекламационни условия


Уреждане на рекламации
Купувачът е длъжен да подаде иск пред продавача или лицето, което трябва да извърши ремонта, без неоснователно забавяне от откриването на липса. Ако го направи писмено или по електронен път, то трябва да предостави своите данни за контакт, описание на дефекта и искане за уреждане на рекламацията. 

 
Продуктите, които продавачът предлага в електронния магазин, се произвеждат от целия Европейски съюз, т.е. така нареченото европейско разпространение. В някои случаи това може да е и неевропейско разпространение. В този случай, при претенция за неправилна работа, трябва да се свържете директно с продавача. За информация относно точния произход на даден продукт, купувачите могат да се свържат с телефон +359 877 434266  или да използват имейл адрес info@digiexpert.bg.
 

Рекламационен лист

Изпратете подготвения пакет на адреса изписан по-долу. Не забравяйте да го опаковате внимателно, за да избегнете повреда по време на транспортиране.

Digiexpert.bg
Шоурум СОФИЯ

град София
булевард България 53, Търговски център „53“, етаж 2, шоурум - DigiExpert.bg

Телефон за връзка:  +359 877 434266
Поща: info@digiexpert.bg

Работно време за инфо линия:
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК от 9: 00 до 17: 30 ( обедна почивка от 12: 00 до 13: 00 )

Купувачът е длъжен да каже на продавача какво право е избрал да съобщи за дефекта или без ненужно забавяне, след като е открил дефекта. Промяната на избора без съгласието на продавача е възможно само ако купувачът е поискал поправка на дефект, който се окаже неотстраним.

 

 
Ако купувачът не избира своевременно своето право от съществено нарушение на договора, той / тя има правата, както в случай на неподходящо нарушение на договора.
 
Купувачът трябва да докаже покупката на стоката (за предпочитане чрез доказателство за покупка). Крайният срок за уреждане на претенция започва да тече от момента на подаване на искането (нотификация). Купувачът предава или доставя стоката на продавача или на мястото за поправка едновременно или впоследствие, след предявяване на претенцията. Стоките трябва да бъдат опаковани в подходяща опаковка, когато са изпратени, за да се избегне повреда, тя трябва да бъде чиста и комплектована.
 
Продавачът трябва да вземе решение по искането най-късно в рамките на три работни дни от получаването на жалбата или, ако е необходимо, да направи професионална преценка. Информация за необходимостта от експертна оценка ще бъде съобщена на купувача в рамките на този период. Рекламации, включително отстраняване на дефект, се обработват от продавача без неоправдано забавяне не по-късно от 30 дни след подаването им, освен ако купувачът се съгласи писмено за по-дълъг период от време. След изтичането на този срок купувачът има същите права като съществено нарушение на договора.

 
Ако продавачът откаже да отстрани дефекта, купувачът може да поиска разумна отстъпка от цената или оттегляне от договора.
 
Гаранционният срок се удължава от момента на подаване на искането до неговото уреждане или докато купувачът има задължението да прибере стоката. Когато стоката или частите от стоката се разменят, отговорността на продавача се прилага, както ако става дума за закупуване на нов артикул или част от него.
 
Ако не е възможно да се следи онлайн състоянието на уреждането на рекламацията, продавачът се задължава да уведоми купувача за рекламацията чрез електронна поща.
 
В случай на приемлива рекламация, купувачът има право на възстановяване на действително направения разход.

Защо при нас

Пазарувай безопасно

Ние сме проверен клиент в портала на Pazaruvaj.com

Пунктове за доставка

• личен адрес
• шоурум ни в София
за предплатени поръчки по банков път

Стоки в собствен склад

98% от асортимента ни се намира в нашия склад и сме готови за незабавното им изпращане.

Безплатна доставка

Безплатна доставка на избрани продукти.